سه نهاد مالی فدرال رزرو، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) و دفتر حسابرسی پولی (OCC) به بهانه‌ی ورشکستگی FTX و متضرر شدن بسیاری از شهروندان آمریکایی، در گزارشی مشترک به ریسک‌های ارز‌های دیجیتال اشاره کرده‌اند. که این ریسک‌های ذکر شده‌ در زیر قابل مشاهده است....